KAMENÁRSTVO


Pri výrobe cenovo prístupnejších pomníkov neriešime vzniknutú situáciu používaním nekvalitného materiálu, ale použitím tenších profilov z kvalitnej žuly, ktorá sa v nosných častiach zosiluje.Náhrobné kamene sa vyrábajú z prekladaných dielcov, ktoré sa navzájom prekrývajú, a tým zabezpečujú stabilitu. Takýmto spôsobom nám vznikajú nové tvary a vzory náhrobných kameňov. Okrem toho dokážeme vytvoriť aj rôzne kombinácie farieb.